Meer dan één baan nodig? Klik op pakketten voor grote bedrijven en stagebedrijven

Pakketten en prijzen

5 hete banen

750 belastingvrij

Onbeperkt aantal banen +
5 hete banen voor 30 dagen

baan woede

Website-advertenties - Verhoogde blootstelling
Onbeperkt wijzigen
Blootstelling aan alle bezoekers van de site
Reclame maken voor een bedrijfslogo
Bedrijfspagina
Mailen naar alle relevante geïnteresseerden
Post op de Misrot-pagina op Facebook
Adverteren op de Misrot-pagina op LinkedIn
Adverteren op de Indeed-website

Gepromoveerde positie - 10 keer het cv ontvangen
Onbeperkt aantal banen
E-mail en telefonische ondersteuning 077-3451111

Kies een pakket

10 hete banen

1,400 belastingvrij

Onbeperkt aantal banen +
10 hete banen voor 30 dagen

baan woede

Website-advertenties - Verhoogde blootstelling
Onbeperkt wijzigen
Blootstelling aan alle bezoekers van de site
Reclame maken voor een bedrijfslogo
Bedrijfspagina
Mailen naar alle relevante geïnteresseerden
Post op de Misrot-pagina op Facebook
Adverteren op de Misrot-pagina op LinkedIn
Adverteren op de Indeed-website

Gepromoveerde positie - 10 keer het cv ontvangen
Onbeperkt aantal banen
E-mail en telefonische ondersteuning 077-3451111

Kies een pakket

20 hete banen

2,600 belastingvrij

Onbeperkt aantal banen +
20 hete banen voor 30 dagen

baan woede

Website-advertenties - Verhoogde blootstelling
Onbeperkt wijzigen
Blootstelling aan alle bezoekers van de site
Reclame maken voor een bedrijfslogo
Bedrijfspagina
Mailen naar alle relevante geïnteresseerden
Post op de Misrot-pagina op Facebook
Adverteren op de Misrot-pagina op LinkedIn
Adverteren op de Indeed-website

Gepromoveerde positie - 10 keer het cv ontvangen
Onbeperkt aantal banen
E-mail en telefonische ondersteuning 077-3451111

Kies een pakket

50 hete banen

5,000 belastingvrij

Onbeperkt aantal banen +
50 hete banen voor 30 dagen

baan woede

Website-advertenties - Verhoogde blootstelling
Onbeperkt wijzigen
Blootstelling aan alle bezoekers van de site
Reclame maken voor een bedrijfslogo
Bedrijfspagina
Mailen naar alle relevante geïnteresseerden
Post op de Misrot-pagina op Facebook
Adverteren op de Misrot-pagina op LinkedIn
Adverteren op de Indeed-website

Gepromoveerde positie - 10 keer het cv ontvangen
Onbeperkt aantal banen
E-mail en telefonische ondersteuning 077-3451111

Kies een pakket

Basispakket

0 belastingvrij

Onbeperkt aantal banen

Beperkte blootstelling
En gedeeltelijke mailing

(Slechts 15%)

Een taak maar één keer stuiteren
Er is geen ondersteuning van het site-personeel


Voer hier geen banen in
Thuiswerken, partnerprogramma's, schoonmaken
Niet inbrengen
 telefoons enE-mails in de hoofdtekst van de advertentie


Het aantal cv's is erg klein

Kies een pakket

Premie

420 belastingvrij

Onbeperkt aantal banen +
Elke 30 dagen een hete baan

baan woede

 +
Gesponsorde campagnes
Facebook + Linkedin + inderdaad
Website-advertenties - Verhoogde blootstelling
Onbeperkt wijzigen
Blootstelling aan alle bezoekers van de site
Reclame maken voor een bedrijfslogo
Bedrijfspagina
Mailen naar alle relevante geïnteresseerden
Post op de Misrot-pagina op Facebook
Adverteren op de Misrot-pagina op LinkedIn
Adverteren op de Indeed-website

Gepromoveerde positie - 20 keer het cv ontvangen
Onbeperkt aantal banen
Alleen op locatie
Door Facebook gesponsorde campagne
Inderdaad gesponsorde campagne

Inzet voor minimaal 300 exposures
E-mail ondersteuning

Grote hoeveelheid cv's

Kies een pakket

Super Premium

1,290 belastingvrij

Onbeperkt aantal banen +
Elke 30 dagen een hete baan

baan woede

 +
Gesponsorde campagnes
Facebook + Linkedin + Indeed + Google Ads
Website-advertenties - Verhoogde blootstelling
Onbeperkt wijzigen
Blootstelling aan alle bezoekers van de site
Reclame maken voor een bedrijfslogo
Bedrijfspagina
Mailen naar alle relevante geïnteresseerden
Post op de Misrot-pagina op Facebook
Adverteren op de Misrot-pagina op LinkedIn
Adverteren op de Indeed-website

Gepromoveerde positie - 50 keer het cv ontvangen
Onbeperkt aantal banen
Alleen op locatie
Door Google Ads gesponsorde campagne 
Verhoogde door Linkedin gesponsorde campagne
Verhoogde door Facebook gesponsorde campagne
Inderdaad gesponsorde campagne verhoogd

Inzet voor minimaal 500 exposures
E-mail en telefonische ondersteuning 077-3451111

Een zeer groot aantal cv's

Kies een pakket