Overzicht

Een wereldwijd en toonaangevend productiebedrijf heeft een Bornet / Practical Engineer Chemistry / Materials nodig.

Als onderdeel van de baan:
* Uitvoeren van doorlopende monitoring- en controlewerkzaamheden aan de spoel- en passiveringsinstallaties bij de waterproductiefaciliteiten en rioolwaterzuiveringsinstallaties op de site
* Het bieden van een oplossing voor problemen die zich voordoen in het proces en het onderhouden van de juiste processen
* Bediening van uitrustingseenheden in overeenstemming met werkinstructies en procedures
* Voorbereiden van systemen voor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden
* Een rondleiding door de productie- en verwerkingsfaciliteiten om problemen en uitzonderlijke gebeurtenissen te identificeren
* Rapportage van gebeurtenissen in het gebeurtenislogboek van de faciliteit
* Materiaalmonsters in het productieproces en behandeling voor laboratoriumtestdoeleinden
* Dagelijkse rapportage van de laboratoriumtesten die nodig zijn voor de goede werking van de inkoopfaciliteiten

Functie-eisen

Praktische chemie / watervoordeel
12 NOS / voordeel voor een vergelijkbare positie in het leger
Ervaring van een chemische faciliteit / riolering / chemie / watertechnicus / rioolmonitoring - een aanzienlijk voordeel
Hebreeuws spreekt vloeiend goed Engels
Russisch voordeel
In ieder geval een basiskantoor
Teamwerk
Vermogen tot matige lichamelijke inspanning
Gezondheid
Een kennisminnende persoonlijkheid met een veiligheidsbewustzijn

* Job # 116852 is bedoeld voor zowel mannen als vrouwen

Upload een cv of een ander relevant document.


U kunt zich aanmelden met behulp van het cv dat op de site is opgeslagen. Klik op de volgende link om ze op de site en per e-mail naar de werkgever te sturen.