Tips voor het schrijven van een ontslagbrief voor een baan


Tips over hoe te schrijven Ontslagbrief van het werk

een brief schrijven ontslag Het is een belangrijke stap als u besluit uw baan op te zeggen. Hier zijn enkele tips om u te helpen bij het opstellen van een professionele ontslagbrief:

Waarom is het belangrijk om een ​​ontslagbrief te schrijven?

Het is om de volgende redenen belangrijk om een ​​officiële ontslagbrief te schrijven:

Het vooraf melden

Met de ontslagbrief kunt u uw werkgever vooraf op de hoogte stellen van uw vertrek, volgens de opzegtermijn die in het contract staat.

het onderhouden van goede relaties

Een respectvolle en beleefde ontslagbrief kan u helpen op een positieve manier afscheid te nemen van de werkplek en goede relaties te onderhouden met leidinggevenden en collega's.

Tijdstip voor het indienen van de ontslagbrief

Het is belangrijk om het juiste moment te kiezen voor het indienen van de ontslagbrief:

Zorg voor voldoende voorafgaande kennisgeving

U moet de werkgever hiervan vooraf op de hoogte stellen, zoals vereist door het contract, meestal minimaal twee weken of een maand van tevoren.

De preventie om op een problematisch moment af te treden

Het wordt aanbevolen om te voorkomen dat u ontslag neemt op een moment dat de werkplek ernstig schaadt, bijvoorbeeld vlak bij een belangrijk project.

Structuur van de ontslagbrief

Een goede ontslagbrief moet de volgende elementen bevatten:

Een respectabele opening

Spreek de ontvanger van de brief bij naam aan en vermeld uw functie en afdeling binnen het bedrijf.

Kennisgeving van ontslag

Vermeld expliciet dat u uw huidige functie binnen het bedrijf neerlegt en kondig dit officieel aan.

De datum van voltooiing van het werk

Vermeld de datum van uw laatste beëindiging van uw dienstverband, met voldoende opzegtermijn zoals vereist door het contract.

Bedankt en complimenten

Bedank de werkgever voor de kans om in het bedrijf te werken en vermeld positieve punten in uw werk.

Het opstellen van de ontslagbrief

Let op de tekst van de ontslagbrief:

Duidelijke en respectvolle taal

Gebruik duidelijke maar respectvolle en formele taal. Vermijd ongepaste uitdrukkingen.

Negatieve kritiek voorkomen

Voeg geen negatieve recensies over uw bedrijf of leidinggevenden toe. Focus op het positieve.

Levering van de ontslagbrief

De ontslagbrief moet als volgt worden afgeleverd:

Voorlegging aan de toezichthouder

Bezorg de brief rechtstreeks aan uw manager. Indien afwezig, overdragen aan zijn vervanger of aan personeelszaken.

Verzending per aangetekende post

Stuur nog een exemplaar per aangetekende post met ontvangstbevestiging, voor de administratie.

Extra tips

  • Zorg ervoor dat de brief kort, to the point en doelgericht is.
  • Bewaar een kopie van de ontslagbrief bij u voor uw administratie.
  • Maak uw redenen voor uw vertrek niet bekend als dat niet nodig is.
  • Bewerk de brief professioneel en respectvol.

Veel succes met het schrijven van je ontslagbrief en onderweg!

Veelgestelde vragen

VRAAG: Moet ik een ontslagbrief schrijven, ook al heb ik de manager al verteld dat ik vertrek?

antwoord: Ja, ook als u uw ontslag al mondeling heeft medegedeeld, moet er een officiële ontslagbrief worden ingediend.

VRAAG: Wat moet ik doen als ik in de toekomst een advies van mijn huidige werkgever nodig heb?

antwoord: Als je een aanbeveling nodig hebt, is het zelfs nog belangrijker om de baan eervol te beëindigen en een beleefde ontslagbrief te verstrekken.

VRAAG: Hoe lang van tevoren moet uw ontslag worden medegedeeld?

antwoord: U dient te controleren wat er in het contract staat, maar meestal is het gebruikelijk om dit minimaal twee weken van tevoren op te zeggen.

VRAAG: Is het de moeite waard om de redenen voor het vertrek in de brief te beschrijven?

antwoord: Het wordt aanbevolen om niet in details te treden, tenzij de redenen positief en praktisch zijn, zoals een verhuizing naar een andere functie.

VRAAG: Wat moet ik doen als de leidinggevende mijn ontslagbrief niet accepteert?

antwoord: Er moet een aangetekende brief naar zijn huis of kantoor worden gestuurd, zodat de bezorging indien nodig wordt gedocumenteerd.

artikelen