Vervroegd ontslag. Wat zegt de wet? Wat is acceptabel?


Wanneer een werknemer ontslag wil nemen, moet hij dit in veel gevallen vooraf aan de werkgever doorgeven. Hoeveel tijd van tevoren moet er melding worden gemaakt? Wat zegt de wet en wat is in de praktijk acceptabel? Laten we het controleren.

Waar gaat voorafgaande kennisgeving over? ontslag

Vroegtijdige opzegging van ontslag is een schriftelijke kennisgeving die de werknemer enkele dagen of weken vóór de datum van zijn vertrek aan de werkgever geeft. Dit is bedoeld om de werkgever de gelegenheid te geven zich op het vertrek voor te bereiden.

Wanneer een opzegbrief nodig is

tijdens de normale arbeidsperiode

Tijdens een normaal dienstverband, na het einde van de proefperiode, wordt aanvaard dat voorafgaande opzegging van ontslag vereist is.

aan het einde van een proefperiode

Aan het einde van de proefperiode is er geen wettelijke verplichting om vooraf op de hoogte te stellen, maar het is wel acceptabel om dit wel te doen.

De duur van de opzegtermijn

Volgens de wet

De wettelijke opzegtermijn bedraagt ​​één dag per gewerkte maand, met een maximum van 3 maanden.

gebruikelijke praktijk

In de praktijk zijn opzegtermijnen van twee weken tot één maand aanvaardbaar, afhankelijk van de anciënniteit en functie.

Is het mogelijk om de opzegtermijn te verkorten?

met toestemming van de werkgever

Het is mogelijk om de periode te verkorten met toestemming van de werkgever, als hij de mogelijkheid heeft zich sneller op vertrek voor te bereiden.

Betaling van een schadevergoeding

Het is ook mogelijk om te verkorten tegen betaling van een vergoeding aan de werkgever voor een kortere opzegtermijn dan vereist.

Schriftelijke kennisgeving vooraf

Hoe de boodschap over te brengen

Voorafgaande schriftelijke kennisgeving moet worden gedaan aan de direct leidinggevende of aan personeelszaken.

inhoud van het bericht

Het bericht moet een exacte vertrekdatum bevatten en een verzoek om ontvangstbevestiging van het bericht te ontvangen.

samenvatting en conclusies

  • In de meeste gevallen van ontslag moet een voorafgaande kennisgeving worden gedaan.
  • De geaccepteerde opzegtermijn ligt tussen twee weken en één maand.
  • Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden en in overleg een bericht in te korten.
  • Het is belangrijk om op een officiële en respectabele manier een boodschap over te brengen.

artikelen