Gratis vacaturebank

Ontwerp ontslagbrief

Een werkgever die besluit een werknemer van zijn werkplek te ontslaan, moet een ontslagbrief legaal overhandigen.

Het ontvangen van een ontslagbrief is een recht van de werknemer, en zonder dit kan de werknemer nadeel ondervinden van het ontvangen van een werkloosheidsuitkering.

Een ontslagbrief moet een voorafgaande ontslagaanzegging bevatten, dat wil zeggen een mededeling van de datum waarop het ontslag ingaat, zodat de ontslagen persoon in deze overgangsperiode werk kan zoeken.

De opzegtermijn is afhankelijk van de periode waarin de werknemer in dienst is geweest.

Aankondiging van ontslag

De opzegtermijn voor ontslag is het resultaat van twee belangrijke parameters:

 • Soort salaris: maandelijks of per uur
 • De periode waarin de werknemer werkzaam was

Het volgende is een berekening van de opzegtermijn voor een werknemer met een maandsalaris:

 • Werknemer die tot zes maanden heeft gewerkt - een opzegtermijn van één dag voor elke werkmaand
 • Tussen een half jaar en een jaar - 6 dagen opzegtermijn voor het eerste halfjaar en twee en een halve dag voor elke volgende maand.
 • Werknemer die langer dan een jaar heeft gewerkt - een opzegtermijn van één maand.

Het volgende is de berekening van de vooraankondiging aan de werknemer in uren:

 • Werknemer die tot een jaar heeft gewerkt - elke maand een opzegtermijn van één dag
 • Maximaal één jaar tot twee jaar - minimaal 14 dagen en één dag voor elke twee maanden in het tweede jaar
 • Meer dan twee jaar - minstens 21 dagen opzegtermijn plus een dag voor elke twee maanden werk in het tweede jaar
 • Meer dan drie jaar - een maand

Wat is het recht om te worden gehoord?

Het recht om te worden gehoord is een fundamenteel recht en van grote betekenis voor elke werknemer, het stelt hem in staat om vóór zijn ontslag de aantijging tegen hem te behandelen en zijn werkgevers ervan te overtuigen hem niet te ontslaan.

Het recht om te worden gehoord begon in de openbare sector (ambtenaren) en raakte ook verankerd in de particuliere sector.

Regels voor het schrijven van een ontslagbrief

De formulering van de ontslagbrief dient een aantal onderwerpen te bevatten:

 • Datum van afgifte van de ontslagbrief
 • De datum van inwerkingtreding van het ontslag in overeenstemming met de wet inzake voorafgaande kennisgeving van ontslag
 • De ontslagbrief moet worden geschreven op het officiële briefpapier van de werkgever, afgedrukt en ondertekend met de bedrijfsstempel vergezeld van een persoonlijke handtekening van de werkgever of zijn vertegenwoordiger

Er zijn een aantal andere zaken die in de ontslagbrief kunnen worden opgenomen:

 • De reden voor het ontslag kan worden vermeld - maar het wordt niet aanbevolen, aangezien hij in geval van een geschil tussen de werkgever en de werkgever kan beweren dat het ontslag niet geldig is en dat de reden voor het ontslag niet gerechtvaardigd is .
 • In de ontslagbrief kan worden vermeld of de werknemer verplicht is door te werken tot de laatste dag van zijn dienstverband of dat hij niet mag komen werken.
 • U moet de brief eindigen met een succesgroet op persoonlijke toon

Ontwerp ontslagbrief

Hieronder volgt een voorbeeld van de formulering van een ontslagbrief na een hoorzitting:

ter ere van:

01 / 01/ 2018

Meneer Avraham Avrahami

EEN.

Onderwerpen:     Mr. Avraham Avrahami ID - Kennisgeving van beëindiging van uw dienstverband bij het bedrijf     

1. Na de hoorzitting die met u is gehouden op _________, zal ik u op de hoogte stellen van de beëindiging van uw dienstverband bij het bedrijf per ____________.
2. Deze kennisgeving is tevens een voorafgaande kennisgeving van ontslag, zoals wettelijk vereist.
3. Tot de dag waarop het ontslag ingaat op ________ mag je blijven werken voor het bedrijf / wordt je gevraagd niet te komen werken.
4. Ik wens u veel succes bij uw toekomstige inspanningen.

Met vriendelijke groet,
Israël is Israëlisch
CEO van het bedrijf

Kopieën

artikelen