Aanmaken van een account voor de werknemer en beëindigen van de werkgeversrelatie

Het finaliseren van de rekening van een werknemer is een belangrijke procedure die de werkrelatie tussen de werkgever en de werknemer samenvat en de betaling garandeert van alle rechten die de werknemer verschuldigd is bij beëindiging van het dienstverband.

Wat is de vereffening van de rekening van een werknemer??

Betaling van alle verschuldigde rechten

De vereffening van een rekening omvat de volledige betaling van alle gelden en rechten die de werknemer tijdens zijn dienstverband heeft opgebouwd.

Samenvatting van de dienstverbandperiode

De afronding van de rekening vormt een samenvatting en ‘afsluiting van de rekening’ tussen de werknemer en de werkgever aan het einde van de arbeidsrelatie.

Wanneer wordt een rekening verrekend?

Bij beëindiging van het dienstverband

Bij beëindiging van de arbeidsrelatie wordt een rekening verrekend, ongeacht of de werknemer wordt ontslagen of vrijwillig ontslag neemt.

Ontslag of ontslag

De procedure voor de rekeningafwikkeling is zowel bij ontslag als bij ontslag hetzelfde.

Welke betalingen zijn inbegrepen bij het afsluiten van een rekening?

Onbetaalde lonen

De werkgever betaalt loon voor de door de werknemer verrichte maar nog niet uitbetaalde arbeidsdagen.

Ongebruikte vakantiedagen

De werknemer heeft recht op uitbetaling van de opgebouwde en ongebruikte vakantiedagen.

Inwisseling van ziektedagen

U moet betalen voor ongebruikte ziektedagen, als De werknemer heeft recht op de terugbetaling ervan.

Pensioenvoorzieningen en fondsen

Voorzieningen voor pensioen en diverse verzekeringen moeten indien nodig worden overgedragen.

Ontslagvergoeding

Werknemers hebben recht op een ontslagvergoeding in overeenstemming met de anciënniteit en de arbeidsovereenkomst.

Hoe een rekening te vereffenen

Berekening van rechten door de werkgever

De werkgever is verantwoordelijk voor het nauwkeurig berekenen van alle betalingen en rechten die aan de werknemer verschuldigd zijn.

Levering van het rekeningafrekeningsformulier

De werkgever is verplicht aan de werknemer een rekeningafrekeningsformulier te verstrekken waarop alle betalingen zijn vermeld.

Het verkrijgen van goedkeuring van de werknemer

De werknemer moet met zijn handtekening bevestigen dat hij de volledige bedragen vermeld op het formulier heeft ontvangen.

De rechten van de werknemer bij het finaliseren van een account

Het ontvangen van alle verschuldigde gelden

De werknemer heeft recht op de volledige bedragen die hem volgens de wet en de arbeidsovereenkomsten verschuldigd zijn.

Beoordelen en indien nodig bezwaar maken

De werknemer kan controleren of de bedragen juist zijn berekend en zo nodig bezwaar maken.

artikelen